Vikartenester

Eg hjelper deg og di verksemd med;

  • Alt innan kontor- og økonomiadministrasjon
  • Redigering og publisering på heimesider og i sosiale medier
  • Resepsjon- og sentralbordtenester